Hindren för utbildningsexport undanröjs

Det råder efterfrågan på finländsk utbildning ute i världen. För att kunna svara mot denna efterfrågan förbättras utbildningsexportmöjligheterna på alla utbildningsnivåer.

Målet är att utbildningsexportens volym ska stiga till 350 miljoner euro fram till 2018. Utbildningsexportvolymen är cirka 260 miljoner euro (TEKES utredning av värdet 2014).

Utbildningsexporten främjas med hjälp av Team Finland-nätverket (UKM, ANM och UM). Åtgärderna stöds också genom tillväxtprogrammet Education Finland .Verksamheten har fr.o.m. den 1 juni 2017 överförts till Utbildningsstyrelsen.

På andra webbplatser

Koulutusviennin tiekartta (2016-2019) Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2016:9

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Jaana Palojärvi, Kansainvälisten asiain johtaja 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330242  


Pia Mikkola, planerare 
OKM, Kansainvälisten asiain sihteeristö (KAS) 0295330057