IV Mätare för uppföljning av färdplanen

  • FUI-utgifter/BNP, % (företagens och den offentliga sektorn utgifter specificeras) | Statistikcentralen
  • Företagens FUI-utgifter per storleksklass | Statistikcentralen
  • Statens finansiering till FUI-verksamhet/BNP, % | Statistikcentralen
  • Utländska direkta investeringar/BNP | Statistikcentralen
  • FUI-finansiering från EU som tas hem via Horisont-programmet | Business Finland EUTI
  • Företagens finansiering till forskningsorganisationer (företagens och forskningsorganisationernas samarbete) | Statistikcentralen
  • Internationaliteten inom FUI-verksamheten (uppehållstillstånd som Migrationsverket beviljar experter och forskare) | Migrationsverket
  • Antal utländska studerande och forskare | Statistikcentralen
  • Doktorernas andel av de FUI-anställda, förändring | Statistikcentralen, Vipunen