Hoppa till innehåll

Den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet

Konkurrenskraften och välfärden i Finland ska byggas på kompetens, forskning och innovationer. För att Finland ska ta sig ur de undantagsförhållanden som pandemin orsakat och klara sig i den globala konkurrensen krävs produktion av ny information, innovationer som medför nytta och mervärde för samhället samt kompetens på hög nivå.

Färdplanen för FUI-verksamhet har utarbetats för att främja uppnåendet av detta mål och den därav följande hållbara tillväxten samt för att skapa en verksamhetsmiljö som uppmuntrar både finländska och utländska företag att investera i FUI-verksamhet i Finland. Målet är att Finland fortsättningsvis ska ligga i framkant när det gäller att ta fram ny information samt utveckla och tillämpa ny teknik.

Mål och ambitioner för den nationella färdplanen för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet: Nystart för FUI-samarbetet mellan företag och forskningsorganisationer

Strategiska utvecklingsobjekt

I färdplanen identifieras tre sammanhängande strategiska utvecklingsobjekt: kompetens, en ny partnerskapsmodell och den innovativa offentliga sektorn. Dessa främjar målen i statsminister Marins regeringsprogram om att Finland ska bli den effektivaste försöks- och innovationsmiljön i världen där man skapar hållbara lösningar på utmaningar i samhället.

Mer information

Erja Heikkinen, direktör 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330101  


Matti Kajaste, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330378  


Riina Vuorento, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330363  


Petteri Kauppinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330147