Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.PISA 2018: Finland bland de bästa i läskunnighet

2.12.2019 13.34
PISA 2018: Finland bland de bästa i läskunnighet

PISA-undersökningen genomförs av OECD för att mäta inlärningsresultaten. År 2018 var huvudområdet för undersökningen läskunnighet. De finländska 15-åringarnas läskunnighet hörde till toppen bland OECD-länderna i undersökningen som görs med tre års intervaller. Även i matematik är de finländska ungdomarnas kunskaper på samma nivå som år 2015. Kunskaperna i naturvetenskaper har sjunkit.


Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

eu2019.fi

eu2019.fi

Finlands EU-ordförandeskap börjar den 1 juli och slutar den 31 december 2019.

eu2019.fi

Ministern

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Hanna Kosonen
Hanna Kosonen
Forsknings- och kulturminister