Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Annika Saarikko blir forsknings- och kulturminister

6.8.2020 9.35

Torsdagen den 6 augusti utnämnde republikens president filosofie magistern, pedagogie kandidaten, riksdagsledamoten Annika Saarikko till medlem av statsrådet och till forsknings- och kulturminister.

Videoupptagning av presskonferensen | YouTube
Foton

Forsknings- och kulturminister Saarikkos personalia
Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare
Ministerarbetsgrupperna


IB-examens vitsord våren 2020

22.7.2020 10.27
UKM

Vårens slutexamensprov för International Baccalaureate (IB) inhiberades på grund av coronaviruset. Nu erbjuder IBO, som administrerar examen,  en möjlighet att utvärdera elevens prestationer på nytt. För ytterligare information bör IB-studenter vara i kontakt med sitt eget IB-gymnasium. Mer information på IBO:s webbplats.


UKM stöder återhämtningen från coronasituationen med understöd

18.6.2020 15.56

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat extra understöd till aktörer inom kultur, idrott och ungdomsarbete för att klara sig genom coronapandemin. Beslut om anslagen fattades i den andra tilläggsbudgeten den 24 april. Syftet med understödet är att mildra de konsekvenser som drabbat aktörer på grund av coronapandemin och hjälpa dem att komma igenom coronakrisen.

Läs mer:


Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministern

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Annika Saarikko
Annika Saarikko
Forsknings- och kulturminister