Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs

15.10.2021 17.03
ANM SHM UKM
EU:s digitala covidintyg börjar användas inom Finland. Det innebär i praktiken att man kan börja använda covidintyget i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner. Därtill förlängs giltigheten för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar som ska förhindra covid-19 att spridas till Finland från utlandet.

Ny rekommendation om coronasäkerhet med fokus på lokala åtgärder för småbarnspedagogiken, läroanstalter och högskolor

12.10.2021 11.53
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd har utfärdat en ny rekommendation om hälsosäkerhet för småbarnspedagogiken, skolorna, läroanstalterna och högskolorna. I rekommendationen har man beaktat ändringarna i lagen om smittsamma sjukdomar och övergången till lokala och regionala precisionsåtgärder när coronabegränsningarna avvecklas. Rekommendationen har uppdaterats så att den motsvarar de övriga gällande rekommendationerna om coronaepidemin och statsrådets riktlinjer. 

Minskningen av intäkterna från penningspelsverksamheten har allokerats

12.10.2021 10.35
UKM
Statsfinansieringen till förmånstagare för avkastningen av penningspelsverksamhet minskar trots kompensationen med 43 miljoner euro på undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde år 2022. Minskningen av intäkterna i nästa års budget har nu allokerats enligt den fördelning som regeringen beslutade vid ramförhandlingarna.

Mer stöd till högskolorna för utveckling av verksamheten och stärkande av universitetscentrumen

11.10.2021 11.56
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har anvisat drygt 13 miljoner euro för universitetens och yrkeshögskolornas strategiska utveckling. Summan fördelas mellan universiteten, yrkeshögskolorna och universitetens övningsskolor.

Målet för handlingsplanen för hanteringen av coronakrisen är ett öppet samhälle

9.9.2021 14.30
SHM
Torsdagen den 9 september fattade Statsrådet ett principbeslut om att uppdatera handlingsplanen för genomförandet av hybridstrategin. Syftet med uppdateringen av handlingsplanen är att samhället ska öppnas och förbli öppet.  

Regeringens färdplan innehåller åtgärder som ska öka  utbildnings- och arbetsbaserad invandring

9.9.2021 16.03
ANM UKM
Kuvassa maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita.
Finland behöver fler utländska arbetstagare och studerande för att företagen ska få tillräckligt med yrkeskunnig personal och att Finlands livskraft och offentliga ekonomi ska stärkas. Färdplanen för utbildnings- och arbetsrelaterad invandring är en långsiktig handlingsplan som gör det möjligt att uppnå målen för invandring av experter, företagare, forskare och studerande.

Starkare koppling mellan arbete och kompetens – Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning inleder sitt arbete

7.10.2021 13.34
ANM UKM
Statsrådet har tillsatt det första rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning för en femårsperiod. Rådet styr och stöder verksamheten vid Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Rådets medlemmar representerar de centrala ministerierna och arbetslivet.

Upphovsrättsrådet tillsatt för perioden 2021–2024 

30.9.2021 13.29
UKM
Statsrådet tillsatte upphovsrättsrådet för mandattiden 15.10.2021–14.10.2024. Rådets huvudsakliga uppgift är att ge utlåtanden om tillämpningen av upphovsrättslagen.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Antti Kurvinen
Antti Kurvinen
Forsknings- och kulturminister