Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.

Inkomstgränserna för studiestödet höjs med en fjärdedel

26.10.2021 15.05
UKM
Undervisnings- och kulturministeriet har berett ett utkast till regeringens proposition om höjning av inkomstgränserna för studiestöd. Enligt propositionen höjs studerandenas inkomstgränser som påverkar studiestödet med 25 procent år 2022. Den temporära höjningen av inkomstgränserna kommer att främja de studerandes möjligheter att arbeta mer vid sidan av studierna.

Barentsstipendiet på 10 000 euro till Lapplands konstnärssällskap

26.10.2021 14.40
UKM
Stipendiet togs emot av Savu Korteniemi och Panu Johansson, styrelsemedlemmar i Lapplands konstnärssällskap. De är kuratorer för Young Arctic Artists 2021-utställningen.
Lapplands konstnärssällskap har fått kulturstipendiet för Barentssamarbetet. Stipendiet uppgår till 10 000 euro. Kulturstipendierna för Barentssamarbetet delades i Tromsö tisdagen den 26 oktober. Sammanlagt beviljades fyra stipendier.

Omfattande projekt ska trygga tillgången till och kvaliteten på utbildning på andra stadiet

21.10.2021 9.14
UKM
I regeringens utbildningspolitiska redogörelse ingår målet att trygga tillgängligheten för utbildning på andra stadiet i en situation där de befolkningsmässiga skillnaderna mellan regionerna ökar.  För att säkerställa detta tillsätter undervisningsminister Li Andersson ett projekt för att reformera utbildningen på andra stadiet. Avsikten är att projektets förslag ska bli klara före juni 2022.

Covidintyget kan användas som coronapass, inresebestämmelserna förlängs

15.10.2021 17.03
ANM SHM UKM
EU:s digitala covidintyg börjar användas inom Finland. Det innebär i praktiken att man kan börja använda covidintyget i situationer och lokaler som omfattas av restriktioner. Därtill förlängs giltigheten för de temporära bestämmelserna i lagen om smittsamma sjukdomar som ska förhindra covid-19 att spridas till Finland från utlandet.

Starkare koppling mellan arbete och kompetens – Rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning inleder sitt arbete

7.10.2021 13.34
ANM UKM
Statsrådet har tillsatt det första rådet för kontinuerligt lärande och sysselsättning för en femårsperiod. Rådet styr och stöder verksamheten vid Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Rådets medlemmar representerar de centrala ministerierna och arbetslivet.

Upphovsrättsrådet tillsatt för perioden 2021–2024 

30.9.2021 13.29
UKM
Statsrådet tillsatte upphovsrättsrådet för mandattiden 15.10.2021–14.10.2024. Rådets huvudsakliga uppgift är att ge utlåtanden om tillämpningen av upphovsrättslagen.

Se även

Ministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) svarar som en del av statsrådet för utbildnings-, forsknings-, kultur-, idrotts- och ungdomspolitiken.

Bekanta dig med ministeriet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Myndigheter inom förvaltningsområdet

Aktörer inom ministeriets förvaltningsområde är bl.a. Utbildningsstyrelsen, Finlands Akademi, arkivverket och Centret för konstfrämjande

Bekanta dig med förvaltningsområdet

Ministrarna

Li Andersson
Li Andersson
Undervisningsminister
Antti Kurvinen
Antti Kurvinen
Forsknings- och kulturminister