Frågor och synpunkter

Använd blanketten för att skicka feedback om undervisnings- och kulturministeriets webbplats och verksamhet. All feedback som skickas till ministeriet läses och skickas vid behov vidare till den tjänsteman som ansvarar för ärendet. Vi strävar efter att svara på frågorna så fort som möjligt. Eventuella svar skickas till den e-postadress som angivits i meddelandet.

Om ärendet kräver officiell behandling kan du skicka e-post till ministeriets registratorsbyrå [email protected].

Respons

* Obligatoriskt