Frågor och svar om läroplikten

På den här sidan hittar du svar på vanliga frågor som gäller utvidgandet av läroplikten. 

Fullgörande av läroplikten

Avgiftsfrihet

Handlednings- och tillsynsansvar för fullgörandet av läroplikten

Mer information

Mika Tammilehto, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osasto (LAMOS), Ylijohtaja 0295330308  


Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258