Frågor och svar om läroplikten

En utvidgning av läroplikten bereds som bäst. På den här sidan samlas och uppdateras centrala frågor som gäller utvidgningen av läroplikten i takt med att beredningen framskrider.

Mer information

Mika Tammilehto, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Ammatillisen koulutuksen osasto (AMOS) 0295330308  


Eeva-Riitta Pirhonen, överdirektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Ylijohtaja 0295330258