Finansieringen av forskning, utveckling och innovation

Finansieringen av forskning, utveckling och innovation utvecklas så att den stöder genomslag och kommersialisering.

 

Den offentliga finansieringen och åtgärderna riktas in på projekt som bygger på högklassig kompetens och forskning vid företagen, universiteten, yrkeshögskolorna och forskningsinstitutionerna. Målet är att kommersialisera nya forskningsrön och samtidigt skapa nya produkter och tjänster för marknaden.

Finlands Akademis spetsprojektfinansiering på 30 miljoner euro riktas till forskare som är i början av sin karriär för att främja utnyttjandet av forskningsrön 2016–2018.

Spetsprojektfinansiering (Finlands Akademi)

 

 

 

Ytterligare information

Petteri Kauppinen, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ( KTPO ), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330147