Försök med avgiftsfri småbarnspedagogik

Undervisnings- och kulturministeriets försök med 20 veckotimmar avgiftsfri småbarnspedagogik för 5-åringar inleddes den 1 augusti 2018. Ministeriet beviljar de kommuner som deltar understöd för att genomföra försöket. Försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik utvidgas i augusti 2019 och fortsätter till 2020.

Syftet med försöket är att höja andelen barn som deltar i småbarnspedagogiken samt att främja jämlikheten inom utbildningen. Målet är att

  • utreda hur avgiftsfriheten inverkar på andelen 5-åringar som deltar i småbarnspedagogiken
  • utreda försökets effekt på familjens yngre barns deltagande i småbarnspedagogik,
  • utreda den avgiftsfria småbarnspedagogikens kostnadseffekter,
  • främja föräldrarnas sysselsättning
  • utreda på vilket sätt småbarnspedagogiken för 5-åringar genomförs och de pedagogiska utvecklingsbehoven särskilt i relation till den nuvarande förskoleundervisningen samt
  • utveckla servicestyrningen av småbarnspedagogiken.

Enligt en preliminär utredning av det första skedet av försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik omfattas ca 13 400 barn av försöket och 686 femåringar togs med i den småbarnspedagogiska verksamheten. I det andra skedet kommer uppskattningsvis 18 281 femåringar (ca 31 % av alla femåringar) att delta i försöket.

Kommunerna som deltar i andra omgången av försöket är: Esbo, Halsua, Harjavalta, Helsingfors, Tavastkyro, Joutsa, Järvenpää, Kempele, Kyrkslätt, Kides, Kotka. Lahtis, Leppävirta, Lovisa, Miehikkälä och Vederlax, Mäntyharju, Uleåborg, Rusko, Salo, Somero, Sonkajärvi, Tammela, Toivakka, Åbo.

Kommunerna får ersättning för 40 procent av den uppskattade minskningen av avgiftsintäkterna. Samtliga kommuner som ansökt om deltagande fick komma med i försöket.

För försöket har reserverats 5 miljoner euro i finansiering för 2018-2019. I de riktlinjer som regeringen fattade beslut om under ramförhandlingarna våren 2018 ingår att försöket med avgiftsfri småbarnspedagogik ska fortsätta 2019-2020. För detta syfte har försöket beviljats 5 miljoner euro i tilläggsfinansiering.

Varför görs försöket?

Avsikten är att främja att barn deltar i småbarnspedagogik, eftersom högklassig småbarnspedagogisk verksamhet enligt forskningen har en gynnsam inverkan på deras tillväxt, utveckling och lärande. Den utjämnar utgångspunkterna mellan barn med olika hemförhållanden och förebygger utslagning. I vårt land är deltagarfrekvensen i småbarnspedagogik lägre än i t.ex. våra nordiska grannländer.

Utbildningsstyrelsen utreder i samråd med undervisnings- och kulturministeriet samt de kommuner som ingår i försöket vilka ändrings- och utvecklingsbehov som ur barnets perspektiv och i fråga om beslutsfattandet på lokal nivå skulle krävas för en eventuell två-årig förskoleundervisning. Dessutom utreds vilka behov av att ändra lagstiftningen och grunderna för läroplanen för förskoleundervisningen man får syn på.

Utbildningsstyrelsen kommer att sammanställa en rapport om möjligheterna att införa en två-årig förskoleundervisning.  Nationella centret för utbildningsutvärdering kommer för sin del att genomföra en undersökning som följer upp försöket.

 

 

Kontaktuppgifter

Tarja Kahiluoto, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330386  


Kirsi Alila, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), Koulutuksen ja kasvatuksen vastuualue 0295330365  


Jari Rutanen, Specialsakkunnig 
undervisnings- och kulturministeriet, Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osasto ( VAPOS ), ansvarsområdet för strategisk styrning 0295330011