Avtalen för vetenskapliga institut

På den här sidan finns avtalen mellan undervisnings- och kulturministeriet och de vetenskapliga institut samt deras bokslutsutlåtanden och andra styrdokument.

Ytterligare information

Mirja Vihma, opetusneuvos 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Tiedepolitiikan vastuualue ( TIEVA ) 0295330326  


Anne Luoto-Halvari, överinspektör 
undervisnings- och kulturministeriet, Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sekä lukiokoulutuksen osasto (KTLO), Osaston päällikön esikunta 0295330200