Undervisnings- och kulturministeriets jubileumsår Finland 100

Suomi100 lippuTemat för Finlands 100-årsjubileum är Tillsammans – och tillsammans bygger vi ett levande program för hela år 2017. Jubileumsåret är öppet för alla finländare och Finlandsvänner.

Finlands 100-årsjubileum 2017 är vår generations mest betydelsefulla jubileumsår. Under året värnar man om Finlands styrkor, så som jämlikhet och demokrati, genom att erbjuda finländarna och landets vänner ett mångsidigt och internationellt program såväl i Finland som ute i världen.

Jubileumsåret ger en möjlighet att förstå det förflutna, uppleva året tillsammans och ge en riktning för Finlands framtida utveckling.

Jubileumsåret skapas tillsammans

Finlands självständighet firas år 2017 med ett mångsidigt och brett program. Projektet Finland 100 år, som förvaltas av statsrådets kansli, sammanställer jubileumsårets program.

Undervisnings- och kulturministeriet är med i jubileumsåret på många sätt. Evenemang under jubileumsåret vid undervisnings- och kulturministeriet:

 

Centrumbiblioteket

Staten deltar i finansieringen av projektet med Centrumbiblioteket med totalt 30 miljoner euro. Helsingfors stadsfullmäktige fattade beslut om att bygga centrumbiblioteket i januari 2015, Grundstenen murades i maj 2016. Taklagsfesten går av stapeln under jubileumsåret 2017. Biblioteket öppnas i december 2018.

Centrumbiblioteksprojektet leds av biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen. Medlemmar i styrningsgruppen är överdirektör Riitta Kaivosoja och hennes suppleant är byggnadsrådet Liisa Munsterhjelm vid undervisnings- och kulturministeriet.

http://keskustakirjasto.fi/sv/

 

Den stora föräldrakvällen 18.1.2017

Föräldrarna har en stor roll då skolan förändras. Världens största föräldrakväll är ett riksomfattande evenemang som man hoppas att alla grundskolor och gymnasier i Finland deltar i. Under evenemanget presenteras aktuella utmaningar i anslutning till förändringarna samt olika inspirerande verksamhetsmodeller på olika håll i Finland och från världen. Den stora föräldrakvällen stöder utvecklandet av framtidens grundskola och är en del av projektet HunndrED.

Målet är att få alla föräldrar i Finland att engagera sig och intressera sig för förändringarna i skolvärlden.

http://maailmansuurinvanhempainilta.fi/se

HundrED söker 100 undervisningsinnovationer i Finland och 100 utomlands. HundrED är en del av programmet för Finland 100 år under 2017, men avsikten är att fortsätta verksamheten också efter jubileumsåret i alla delar av landet.

 

UNG2017

Nuoriso- ja kasvatusalan suurin ammattilaistapahtuma NUORI2017 järjestetään Tampereella 27.-29.3.2017. Päätapahtumapaikkana toimii Tampere-talo.

UNG2017 ordnas för andra gången. Syftet är att mans ka kunna skapa nätverk och diskutera samhälleliga frågor. Deltagare är ungdomsarbetare, aktörer inom småbarnspedagogiken och familjevården, ungdomsverksamhetsledare, tjänstemän och ungdomsforskare, även studerande inom området. 2500 deltagare förväntas besöka evenemanget.

http://www.nuori2017.fi/fi/ung2017/  

 

Mästare 2017 Helsingfors

Mästare2017 Helsingfors, går av stapeln 15-18.5.2017 i Helsingfors Mässcentrum. Det fyra dagar långa evenemanget består av FM-tävlingar i yrkesskicklighet, händighetstävlingar för högstadieelever och yrkesskicklighetstävlingar för studerande som behöver särskilt stöd.

Mer än femhundra tävlande tävlar om mästerskap på mer än femtio olika yrkesområden.  I Helsingfors Mässcentrum finns internationella tävlande, grenspecifika tillställningar, seminarier, yrkes- och företagstorg och mycket annat. I Mästare2017 prövar även gymnasie- och yrkeshögskolestuderande sina kunskaper i en del tävlingsgrenar. Allt detta har skapats utifrån temat ”en stad i staden”.

http://taitaja2017.fi/sv/

 

Vetenskapsforumet 2017

Hundraåringen Finlnad firas också inom vetenskapen!

Vetenskapsforumet 2017 ordnas den 6 juni i Åbo. Vetenskapsforumet är ett seminarium som ordnas av Finlands Akademi och undervisnings- och kulturministeriet. Man diskuterar aktuella vetenskapliga och vetenskapspolitiska frågor, förutsättningar för forskning och om framtiden.

Under jubileumsåret delas också Finlands vetenskapspris ut. Priset är en betydande erkänsla för vetenskapligt arbete som ges till en forskare eller en forskargrupp som arbetar i Finland.Undervisnings- och kulturministeriet är med i samarbetet.

http://suomifinland100.fi/project/tiedefoorumi-2017/?lang=sv

 

Teserna för framtidens grundskola

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt ett grundskoleforum för att utveckla den finländska grundskolan. Som en del av grundskoleforumet fungerar en parlamentarisk grupp som består av representanter för alla riksdagspartier. Uppgiften är att skapa teser för framtidens grundskola. Teserna offentliggörs i augusti 2017 i samband med skolstarten.

Grundskoleforumet samlar aktörer och samarbetsparter inom den grundläggande utbildningen för att skapa en gemensam vision. Som en del av forumets arbete ordnas på olika håll i Finland en omfattande verkstadsturné där man erbjuder en möjlighet att diskutera, skapa idéer och stärka engagemanget för att utveckla grundskolan.

 

En vision för högskoleutbildningen och forskningen 2030

Syftet med visionsarbetet är att skapa en framtidsbild som möjliggör en utveckling av det finländska högskolesystemet som är av hög kvalitet, verkningsfull och internationellt konkurrenskraftig fram till år 2030. Visionen blir färdig i september 2017.

Arbetet genomförs i samarbete med högskolorna, personal, studerande och intressentgrupper. Beredningsarbetet görs under temaseminarier.

 

Finlandspriserna 2017 delas ut under Århundradets Kulturgala

Finlandspriserna 2017 delas ut under Århundradets Kulturgala i Åbo den 18 oktober 2017. Undervisnings- och kulturministeriet delar årligen ut Finlandspriser som erkänsla för en betydande konstnärlig karriär, en anmärkningsvärd konstnärlig prestation eller för ett lovande genombrott.

 

Nationella idrottsforumet


Det femte nationella idrottsforumet går i år av stapeln i Sibeliushuset i Lahtis 30.–31.10.2017. Jubileumsåret Finland 100 syns i  evenemanget och man kommer att ta upp hur motionen och idrotten sett ut under årtiondena.  Finland och Finlands servicestrukturer förnyas på ett historiskt sätt. Idrottsforumets tema är hur man genom motion och idrott skapar hälsa, välfärd och livskraft i den finländska vardagen, i framtidens kommuner och landskap.

Forumets närmare program publiceras på hösten. Det nationella idrottsforumet ordnas i samarbete mellan statens idrottsråd, undervisnings- och kulturministeriet, statsrådets kansli, Rundradion, Finlands Olympiska Kommitté och Finlands Paralympiska Kommitté.

 

Avtäckningsceremoni för det nationella minnesmärket över Vinterkriget

Det nationella minnesmärket över vinterkriget avtäcks på Kaserntorget i Helsingfors den 30 november 2017. Minnesmärket har skapats av skulptören Pekka Kauhanen. Ceremonin ordnas av kommittén för vinterkrigsminnesmärket, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet.

 

Jubileumsseminariet Bildning och kultur 100 4.12.2017

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar ett seminarium för inbjudna för att fira hundraåringen Finland. Seminariet behandlar bildningens och kulturens betydelse i Finlands historia och i synnerhet i framtiden.

Jubileumsseminariets program är upplyftande och intressant och det representerar bildningens hela spektrum – från småbarnspedagogik till utbildning, vetenskap, konst och kultur samt idrott och ungdomsarbete.

100 jämställdhetgärningar för motion och idrott i  Finland & Det blåvita Piikkarit -priset

Undervisnings- och kulturministeriet deltar i projektet 100 jämställdhetsgärningar, som ingår i jubileumsåret för Finlands självständighet.  Ett tema som särskilt lyfts fram är kvinnor i lednings- och tränaruppgifter. Jämställdhetgärningen för motion och idrott, som tagits in i projektet, är en konkret och ny åtgärd som ökar jämställdheten mellan könen och förbättrar kvinnans ställning i lednings- och tränaruppgifter.

De bästa åtgärderna belönas under pristillfället Piikkarit-Finland 100 i december 2017 med Det blåvita Piikkarit -priset. Pristagaren väljs bland de som utfört jämställdhetgärningar inom motion och idrott som som är anmälda till projektet 100 jämställdhetgärningar senast den 31 oktober 2017. Undervisnings- och kulturministeriet beviljar priset i samarbete med Finlands olympiska kommitté och Paralympiska kommittén.

100 jämställdhetsgärningar

 

Undervisnigs- och kulturministeriets festprogram klarnar och kompletteras under året.

På andra webbplatser

#finland100