Konferens om skydd av nordiska urfolkens traditionella kunskap och immateriella egendom

Torsdag 11.11.2021

Undervisnings- och kulturministeriet Arbets- och näringsministeriet

Konferens om skydd av nordiska urfolkens traditionella kunskap och immateriella egendom

Inspirerande talare; unga experter och ministrar, intressanta paneldiskussioner, tematiska workshopar

Konferensen om skydd av nordiska urfolkens dvs. samers och Grönlands inuiters traditionella kunskap och immateriella egendom (intellectual property, IP) ordnas som en del av Finlands ordförandeskap av Nordiska Ministerrådet 2021. Skyddet av traditionell kunskap avser även skydd av traditionella kulturuttryck såsom hantverk, muntliga uttryck, namn och symboler.

Målet är att behandla dessa frågor särskilt från urfolkens synvinkel och därmed stärka det regionala gränsöverskridande samarbetet och öka kompetensen i de nordiska länderna i dessa frågor med både kort- och långsiktiga mål. Fokus ligger särskilt på hur det nuvarande IP-systemet kan ge skydd till traditionell kunskap och hur luckor kan åtgärdas. 

Tid: torsdagen den 11 november 2021 kl. 9.00 - 17.30 cet

Plats: Sajos, Enari, Samelandet (Sápmi), Norra Finland (och på distans)

Språk: Konferensens språk är nordsamiska och engelska. Det ordnas simultantolkning till nordisamiska,
engelska, finska och skandinaviska. 

OBS! Konferensen ordnas i hybrid format och på plats följer vi de regler som är tillämpliga gällande covid -
19. Gällande hygien- och säkerhetsrekommendationer följs på platsen.

Det finns begränsat med platser. Vänligen anmäl er senast 31.10.2021 genom webropol-blanketten.

Konferensens program (på engelska, det svenskspråkiga programmet läggs till då översättningen är färdig)

Sidoevenemang

Varmt välkommen!