Hörande om revideringen av lagen om biblioteket för synskadade

Fredag 24.9.2021 kl. 13.00

Undervisnings- och kulturministeriet

Välkommen till hörandet om revideringen av lagen om biblioteket för synskadade (Celia).

Hörandet ordnas fredagen 24.9 kl. 13–14 och är öppet för alla. Anmäl dig via denna blankett senast tisdagen 21.9. Hörandet ordnas över Microsoft Teams. 

Lagreformen har beretts under 2021 i en arbetsgrupp (mer information om reformen finns på statsrådets projektsida Revidering av lagen om biblioteket för synskadade - UKM - Undervisnings- och kulturministeriet (minedu.fi)). Vid hörandet presenterar undervisnings- och kulturministeriets tjänstemän centrala frågor i lagreformen. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor och kommentera lagreformen och ge respons på de viktigaste förslagen. Arbetsgruppens förslag till ny lag blir klar i slutet av året, och publiceras då som ett utkast och sänds på remiss.

Materialet som presenteras under evenemanget delas ut på förhand till deltagarna och publiceras på statsrådets projektsida.

Preliminärt program:
- Syftet med lagreformen
- Läget i beredningen
- Centrala frågor i lagreformen
- Diskussion och frågor

Anmälning till hörandet görs med denna elektroniska blankett.

Mer information om lagreformen ges av Elina Anttila ([email protected]) och Tapani Sainio ([email protected]).
Mer information om hörandet ger Satu Keinänen ([email protected]).