Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

Tisdag 8.6.2021 – onsdag 9.6.2021

Undervisnings- och kulturministeriet

Alla påverkar! Jokainen vaikuttaa!

Virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling

Inspirerande talare: Ministrar, unga experter,intressanta paneldiskussioner, interaktiva tematiska workshoppar.

Bakgrund:
Huvuduppgift för Finlands ordförandeskap är att främja den nordiska visionen: Norden ska
vara världens mest hållbara och integrerade region 2030. Visionens tre strategiområden är ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.

Konferens:
Under konferensen vill vi stärka synergierna mellan utbildnings-, forsknings-, kultur och
ungdomssektorn och undersöka hur de olika sektorerna bidrar till en hållbar utveckling.

Vem:
Vi hoppas att en så bred skara som möjligt deltar. Människor med olika bakgrund kan bidra med
olika synvinklar, inspireras av varandra och skapa ny kompetens.

Programmet och information om anmälningen följer senare.