Rapport om den svenskspråkiga utbildningen i Finland

Torsdag 11.3.2021 kl. 10.00 –  13.00

Undervisnings- och kulturministeriet

Överlämning av rapporten och webbinarium.

Överlämning av rapporten kl. 10:00–10:30
Presentation av rapporten kl. 12:00–13:00

Program 

Överlämning av rapporten

10:00–10:30 Rapporten överlämnas

 • Utredaren Gun Oker-Blom
 • Undervisningsminister Jussi Saramo
 • Statssekreterare Tuomo Puumala  

Paus

Presentation av rapporten

12:00–12:05 Helhetsutredningen om den svenskspråkiga utbildningen – bakgrund och genomförande

 • Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman och sekreterare i referensgruppen, UKM

12:05–12:20 Den svenskspråkiga utbildningen i Finland: Utvecklingsbehov och förslag till åtgärder 

 • Gun Oker-Blom, utredaren

12:20–12:35 Kommentarer

 • Mona Forsskåhl, ordförande för referensgruppen, rektor, direktör, Arcada
 • Rolf Sundqvist, bildningsdirektör, Pedersöre 

12:35–13:00 Paneldiskussion: Vad händer efter att rapporten överlämnats?

 • Ulla-Jill Karlsson, konsultativ tjänsteman, UKM
 • Gun Oker-Blom, Mona Forsskåhl, Rolf Sundqvist
 • Anna Mikander, undervisningsråd, UKM
 • Sanna Vahtivuori-Hänninen, specialsakkunnig, UKM

Anmälning

Vänligen anmäl dig senast den 9.3.2021 kl. 16.00:

Överlämning av rapporten
Presentation av rapporten