Publiceringstillfälle: Kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringsfärdigheter 16.2.2021

Tisdag 16.2.2021 kl. 13.00 –  15.00

Undervisnings- och kulturministeriet

Publiceringstillfälle: Kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringsfärdigheter 16.2.2021 kl. 13.00-15.00 Utvecklingsprogrammet Nylitteracitet publicerar kunskapsbeskrivningar för digital kompetens, medieläskunnighet och programmeringsfärdigheter för småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen.

Program


13.00-13.15    Välkomstord, Undervisnings- och kulturministeriet

13.15-14.00    Kunskapsbeskrivningarna publiceras, Utbildningsstyrelsen och Nationella audiovisuella institutet

14.00-14.30    Hälsningar från lärare och andra sakkunniga

14.30-15.00    Ansökan om statsunderstöd presenteras, Undervisnings- och kulturministeriet

(Anförandena är på finska, men frågor och diskussion välkomnas även på svenska)

Efter det officiella programmet är det möjligt att stanna kvar på linjen och diskutera utvecklingsprogrammet Nylitteracitet.
 

Anmäl dig till publiceringstillfället här.


Ytterligare information om utvecklingsprogrammet:

- Utbildning för alla-sidan

- Utbildningsstyrelsens hemsida och Nationella audiovisuella institutets hemsida (på finska)

- Utvecklingsprogrammets hemsida
 

Mer information:

Utbildningsstyrelsen : Alexandra Nordström, projektkoordinator, tfn 029 533 1919