Hur ska vi utveckla den svenska utbildningen inför framtiden?

Tisdag 17.3.2020 kl. 11.00 –  16.00

Undervisnings- och kulturministeriet

TAPAHTUMA PERUUTETTU / Välkommen att delta i ett dialogseminarium och ge dina synpunkter.

Till följd av statsminister Marins rekommendationer om att minska spridningen av coronaviruset inhiberas Dialogseminariet 17.3.2020 i Vasa. Vi hoppas att kunna ordna seminariet senare.

På sekretariatets vägnar
Ulla-Jill Karlsson
Konsultativ tjänsteman
Undervisnings- och kulturministeriet


***

I enlighet med regeringsprogrammet, har undervisnings- och kulturministeriet tillsatt FM Gun Oker-Blom som utredare för att utarbeta en rapport om särdragen, utmaningarna och utvecklingsbehoven inom den svenskspråkiga småbarnspedagogiken och utbildningen och för att utarbeta åtgärdsförslag utifrån de utvecklingsbehov som framkommit i utredningen. Utredningen täcker hela utbildningsområdet från småbarnspedagogiken till högskoleutbildningen och har kopplingar till det pågående arbetet kring den utbildningspolitiska redogörelsen. Som stöd för arbetet har undervisnings- och kulturministeriet tillsatt en referensgrupp som representerar en bred expertis. Dialogseminarier i olika regioner  är en del av processen, där vi samlar synpunkter och perspektiv så brett som möjligt.

 

Tid: 17.3. 2020 kl. 11-16 i Vasa

Plats: Vasa övningsskola, gymnasiet, Skolhusgatan 31, 65100 Vasa

Program:

11.00 – 12.00 Lätt lunch med kaffe

12.00 - 12.15   Utredaren Gun Oker-Blom presenterar fokusområden för utredningen

12.15 – 12.30 Inledning till grupparbete med Dialogpaus-metoden

12.30 – 15.30  Grupparbete med kaffe

15.30 – 16.00  Avslutande gemensam diskussion

 

Anmäla senast den 13.3.2020: https://link.webropolsurveys.com/S/AE98361A318296C5

Målgrupper: media