Mot nya kompetenscentren på ungdomsområdet

Måndag 20.1.2020 kl. 12.30 –  15.30

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriets anvarsområde för ungdomsarbete och –politik ordnar en öppen tillställning om kompetenscentrens ansökning av berättighet till statsunderstöd. Under tillställningen svaras följande frågor: Vad är kompetenscentren? Vad väntas av kompetenscentren under åren 2020-2023? Vad ska man iakta när man söker berättighet till statsunderstöd? Tillställningen ger också möjlighet att nätverka med andra som är intresserade av kompetenscentrumverksamhet.

 Programmet är på finska.

 

 

Tid     måndag den 20.1.2020 kl 12:30 – 15:30
Plats    Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Helsingfors

 

Program

12:30     Öppning
              Esko Ranto, avdelningen för ungdoms- och idrottspolitik
    
12:40     Vad är det fråga om? Vad är ett kompetenscentrum?
              Henni Axelin, ansvarsområde för ungdomsarbete och -politik

13:00     Tyngdpunkter för kompetenscentrumverksamhet
              Katja Bergbacka
              Mikko Cortés Téllez
              Marja N. Pulkkinen
              Merja Hilpinen
              Seija Astala
              Emma Taipale

14:30    Hur söker man berättighet till statsunderstöd?
             Emma Taipale

14:45    Utvärderings- och understödskomissionens uppgifter ur kompetenscentrens synvinkel
             Viivi Pekkonen
    
14:55    Slutord och nätverkskaffe
             Henni Axelin

 

Inskrivning vid 10 januari

Målgrupper: offentlig sektor, stat, organisationer