Workshop i anslutning till utvidgningen av läroplikten, Helsingfors

Onsdag 4.12.2019 kl. 12.30 –  16.00

Undervisnings- och kulturministeriet

(finskspråkig)

Workshop om riktlinjer för utvidgningen av läroplikten

Utbildningsstyrelsen, Allaktivitetslokal, Hagnäskajen 6, Helsingfors

 

PROGRAM

kl. 12.30–13.00   Anmälan och kaffe

kl. 13.00–14.00   Välkommen till Utbildningsstyrelsen,

direktör Anni Miettunen, Utbildningsstyrelsen

Riktlinjer och tidsplan för utvidgningen av läroplikten,

 överdirektör Mika Tammilehto, undervisnings- och kulturministeriet

Frågor och allmän diskussion

Anvisningar för workshoparbetet och övergång till workshopparna

kl. 14.00–15.30   Arbete i tematiska workshoppar

Workshopparnas teman:

  1. Fastställande av läropliktsåldern
  2. Fullgörande av läroplikten
  3. Ansökan
  4. Övergångsskedet mellan den grundläggande utbildningen och andra stadiet
  5. Förebyggande av avbrott samt rehabilitering och andra social- och hälsovårdstjänster som stöder läroplikten
  6. Avgiftsfrihet

kl. 15.30–16.00   Workshopparnas resultat och sammanfattning

 

 

Den gemensamma delen kl. 13.00–14.00 finns på webben: http://videonet.fi/minedu/20191204/

 

Målgrupper: offentlig sektor, kommuns, organisationer