Utbildningspolitisk redogörelse - diskussionstillfälle 28.10., Jyväskylä

Måndag 28.10.2019 kl. 14.00 –  15.00

Undervisnings- och kulturministeriet

Minister Hanna Kosonen besöker Jyväskylä universitet för att diskutera den utbildningspolitiska redogörelsens mål och teman.

Regeringen har beslutat att avlåta en utbildningspolitisk redogörelse till riksdagen under 2020. Genom redogörelsen bereder man riktlinjer och åtgärder för att uppnå målen i regeringsprogrammet:

  • utbildnings- och kompetensnivån stiger inom alla utbildningsstadier, skillnaderna i lärande minskas och jämlikheten i utbildningen ökas
  • barn och unga mår bra
  • utbildningen bygger upp samhällelig jämlikhet och likvärdighet
  • Finland är ett internationellt attraktivt land att studera, forska och investera i

I och med redogörelsen görs en helhetsgranskning av utbildningen och forskningen, från småbarnspedagogik till högre utbildning och forskning.

Upplysningar: konsultativ tjänsteman Petri Haltia tfn 0295 3 30096