Diskussion om identifiering och erkännande av det kunnande som den studerande förvärvat inom det fria bildningsarbetet

Torsdag 26.9.2019 kl. 13.00 –  16.00

Undervisnings- och kulturministeriet

Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte en arbetsgrupp 6.2.2019 som har till uppgift att bereda åtgärder för identifiering och erkännande av förvärvat kunnande inom det fria bildningsarbetet.

Arbetsgruppen ska

1. utreda och överväga hur man kunde utnyttja beskrivningar som anger det kunnande som den studerande  förvärvat inom det fria bildningsarbetet

2. framlägga ett förslag till en modell som anger det kunnande den studerande förvärvat inom det fria bildningsarbetet 

3. framlägga ett förslag till en gemensam enhet för att ange utbildningens omfattning

4. framlägga förslag till den fortsatta beredningen av reformen och andra åtgärder som behövs  

Undervisnings- och kulturministeriet ordnar en diskussion med utgångspunkt i arbetsgruppens uppdrag på torsdag 26.9.2019 kl. 13-16 i Helsingfors. Det går också bra att delta på distans via Skype.

  Vi publicerar programmet och anmälningslänken längre fram.

Målgrupper: offentlig sektor, universitetet, företags, organisationer