Konferens om den audiovisuella politiken: Den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft

Tisdag 10.9.2019 kl. 09.00 – onsdag 11.9.2019 kl. 17.30

Undervisnings- och kulturministeriet EU2019FI

Konferens om den audiovisuella politiken: Den europeiska audiovisuella industrins konkurrenskraft

Konferensen #EUAV2019 (Creation, Innovation and Promotion – Competitiveness of European Audiovisual Industry) samlar över 200 av den audiovisuella branschens experter i Helsingfors den 10–11 september 2019.

Denna EU-ordförandeskapskonferens har som mål att lyfta fram betydelsen av den audiovisuella branschen och den audiovisuella branschens möjligheter som lokomotiv i den europeiska ekonomin och särskilt som sysselsättare av unga.

Temana vid konferensen är bland annat kunskapsutveckling och de möjligheter inom forskning och innovation med bred kompetens som den europeiska audiovisuella industrin har, utnyttjande av ny teknik, jämställdhet mellan könen samt främjande av högklassigt europeiskt innehåll genom ett allt starkare samarbete.

Konferensen öppnas av forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen.

Följ direktsändningen från konferensen 

Twitter: #EUAV2019 #EU2019FI