Europas kulturhuvudstad från Finland 2026 -infoevenemang

Tisdag 2.4.2019 kl. 13.00 –  15.00

Undervisnings- och kulturministeriet

En av städerna i Finland får vara Europas kulturhuvudstad år 2026. UKM ordnar ett infoevenemang för städer, intressenter och median.

tisdagen den 2 april 2019 kl. 13–15
Musikhuset, Mannerheimvägen 13 A, mötesrum ”Terassilämpiö” (4. våningen)

Kaffe från kl. 12.30

En av städerna i Finland får vara Europas kulturhuvudstad år 2026. Undervisnings- och kulturministeriet inleder ett ansökningsförfarande för städerna 1.4. Ansökningstiden går ut i maj 2020. Undervisnings- och kulturministeriet ordnar ett infoevenemang för städer, intressenter och median tisdagen den 2 april i Musikhuset i Helsingfors.

Tillställningen görs i samarbete med Kreativa Europa desken för delprogrammet kultur vid Utbildningsstyrelsen.

Språken på evenemanget är engelska och finska. Frågor kan ställas även på svenska.

På evenemanget informeras om ansökningsvillkoren och urvalsförfarandet och ges instruktioner om planeringen av kulturhuvudstadsåret. I programmet står presentationer av teamledaren Sylvain Pasqua från Europeiska kommissionen, direktören för Serlachius-museet och tidigare medlemmen av expertjuryn Pauli Sivonen och representanten för undervisnings- och kulturministeriet.

Anmälningen till evenemanget via nätet senast 27.3.2019.

Välkommen!

Mer information:
Konsultativ tjänsteman Iina Berden, UKM, p. 0295 330 069, [email protected]
Ledande sakkunnig Hanna Hietaluoma-Hanin, Kreativa Europa, delprogrammet kultur, p. 0295 338 540, [email protected]

Målgrupper: media, kommuns, organisationer