Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

Lärarna inom allt från småbarnspedagogiken till högskolorna har på senaste tid gjort en allt viktigare insats och fått en allt mer betydelsefull roll. I våras var det tack vare våra lärare och deras mångsidiga kunnande som lärande och studier kunde fortsätta i vårt land, trots att skolorna, högskolorna och övriga läroanstalterna stängde dörrarna.

Välkommen med och fira våra lärare i Finland och deras insats 5.10.2020 klo 17.00 – ca. 18.00 via vår live-sändning.

Arrangör: UKM