Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

Välkommen den 11.10.2021 kl. 10 - 12 till workshoppen "Väntande arv: Utmaningar och lösningar för förmedling och värnande om kulturarvet" som är del av kulturarvsstrategiarbete. Professor Janne Vilkuna och generaldirektör Tiina Merisalo leder deltagare till ämnet. Workshoppen hålls på finska och svenska.

Arrangör: UKM

Hur kan man förnya det nuvarande utbildningsutbud som högskolorna och läroanstalterna erbjuder personer i arbetsför ålder för att främja målen för kontinuerligt lärande? Vi bjuder in högskolor, anordnare av yrkesutbildning, läroanstalter inom fritt bildningsarbete samt övriga intressentgrupper för att diskutera verkställandet av riktlinjerna för reformen av kontinuerligt lärande.

Arrangör: UKM