Undervisnings- och kulturministeriets evenemang

I undervisnings- och kulturministeriets evenemangskalender hittar du ministeriets seminarier och evenemang samt tillställningar där ministeriet är med om att ordna.

Genom att välja datum i kalendern kan du granska såväl kommande som gamla evenemang samt eventuellt material i anslutning till dessa.

 

Virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling

Inspirerande talare: Ministrar, unga experter,intressanta paneldiskussioner, interaktiva tematiska verkstäder.

Arrangör: UKM

 

Virtuell konferens om utbildning, kultur och unga som drivkrafter för hållbar utveckling

Inspirerande talare: Ministrar, unga experter,intressanta paneldiskussioner, interaktiva tematiska verkstäder.

Arrangör: UKM