Erasmus-programmet grundades 1987 och var i början EU:s studerandeutbytesprogram för högskolestuderande. Med åren har dock tillämpandet och målgrupperna utvidgats.

I början var 11 länder med i programmet, numera är antalet 33. Totalt har 9 miljoner personer deltagit i programmet.

Från Erasmus till Erasmus+

2014 sammanslogs EU:s tidigare program inom utbildnings, ungdoms och idrott till Erasmus+ programmet.

Erasmus-programmet erbjuder möjligheter att studera, göra praktik, skaffa arbetserfarenhet och göra frivilligarbete utomlands. Programmet stöder också utbildnings- och ungdomsorganisationernas internationella partnerskap samt åtgärder med vilka man utveckla idrottens europeiska dimensioner och förebygger betydande gränsöverskridande hot.  Jean-Monnet -verksamheten främjar dessutom undervisnings- och forskningsverksamhet i anslutning till integration.

Budgeten för det nuvarande programmet för 2014-2020 är 14,7 miljarder euro.

Under Finlands EU-ordförandeskap 2019 kommer man att diskutera den följande programperioden.

 


 

Jubileumsåret 2017

Under jubileusåret 2017 ordnar man nationella och lokala evenemang samt evenemang på EU-nivå i anslutning till Erasmus+: konferenser, diskussions- och festtilfällen, utställningar mm.

I Finland firas huvudfestligheterna den 8 maj 2017.

 

10 teser om internationalisering och mobilitet

Undervisnings- och kulturministeriet utlyste den 8 maj 2017 10 teser som en hyllning till Erasmus+ -programmets 30-årsjubileum

  1. Finland lever av internationalitet; Europa och dess värderingar bör försvaras
  2. Internationalitet, språkkunskap och kulturell känslighet är grundfärdigheter som kan jämföras med läs- och skrivkunnighet
  3. Såväl unga – elever och studerande – som lärare, fostrare, forskare och ungdomsarbetare ska ges möjligheten till internationell erfarenhet och kunskap
  4. Identifieringen och erkännandet av kunskap som införskaffats utomlands bör främjas
  5. En internationaliseringsperiod bör vara förutsättningen för att avlägga en högskoleexamen
  6. Erasmus+ främjar Europas konkurrenskraft och sysselsättning
  7. Erasmus+ -programmet ska utnyttjas då man tar sig an ungdomsarbetslöshet och migration
  8. Erasmus+ är till hjälp också i samarbetet med länder utanför EU och är en rikedom för bägge parter
  9. Erasmus+ -programmet bör i sitt hemland stöda internationaliseringen också genom digitala lösningar
  10. Erasmus+ är en framgångssaga och förtjänar även i framtiden ordentlig finansiering