Center i anslutning till ungdomsarbete

Kimppajumppaa nurmikollaUndervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten vid kompetenscentrens verksamhet. Ministeriet stöder även ungdomscentrens nätverk.

Kompetenscentrum på ungdomsområdet

Komptenscentren utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet. Kompetenscentrum utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

Enligt den nya ungdomslagen kan det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för verksamhet i riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Enligt bestämmelsen godkänner undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrum som berättigade till statsbidrag. Avsikten är att kompetenscentrumen ska inleda verksamheten från början av 2018.

Den 11 december 2017 godkände undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrumen på ungdomsområdet med rätt till statsbidrag för 2018-2019, i enlighet med tyngdpunkterna i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2017-2019.

Kompetenscentren är:

- Osallisuuden osaamiskeskus (Nuorten Akatemia, Kehittämiskeskus Opinkirjo ja Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto NUVA)  
- Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n osaamiskeskus
- Etsivän nuorisotyön osaamiskeskus (Espoon kaupunki, Valtakunnallinen Työpajayhdistys, Juvenia, HUMAK)
- Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen osaamiskeskus (yhteenliittymässä myös Juvenia)
- Osaamiskeskus Vahvistamo (Suomen Mielenterveysseura, EHYT ry ja Nuorten mielenterveysseura -Yeesi ry)
- Koordinaatti (Oulun kaupunki)
- Luckan Unginfo (Föreningen Luckan rf, Folkhälsan)
- Verke (Helsingin kaupunki)
- Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna (Lahden kaupunki)
- Nuorisotutkimuksen osaamiskeskus (Nuorisotutkimusseura ry)
- Partion nuorisoalan osaamiskeskus (Suomen Partiolaiset ry)

 

Kompetenscentrum på ungdomsområdet enligt tyngdpunktsområde 2018-2019

 

Ungdomscentraler

Vid ungdomscentralerna ordnas läger- och naturskolor, läger- och kursaktiviteter för olika ungdomsgrupper och ungdomsorganisationer, socialt ungdomsarbete samt mångsidig internationell verksamhet. Ungdomscentralerna har även fungerat som ungdomsarbetets center för metodologisk utveckling, i synnerhet inom äventyrs- och upplevelsepedagogiken och NUOTTA-handledningen. Största delen av verksamheten pågår i flera dagar, då deltagarna övernattar i centralerna.

Ungdomscentralerna ägs av kommunerna, ungdomsorganisationerna, organisationerna som bedriver ungdomsarbete och andra sammanslutningar.  Ungdomscentralerna bildar ett nätverk specialiserat på ungdomsarbete. Undervisnings- och kulturministeriet stöder centralerna med understöd.

I 20 § i ungdomslagen föreskrivs om ungdomscentraler. Enligt lagen är ungdomscentralens huvudsakliga uppgift att tillhandahålla handledd verksamhet för unga året om. Ungdomsarbetet vid en ungdomscentral ska även främja de ungas internationalisering och en hållbar utveckling. Ministeriet för årligen målstyrningsdiskussioner med ungdomscentralerna. Verksamheten som understöds ska vara allmännyttig.

 

  1. Ungdomscentralen Anjala, Kouvola
  2. Ungdomscentralen Hyvärilä, Nurmes
  3. Ungdomscentralen Vasatokka, Enare
  4. Ungdomscentralen Metsäkartano, Rautavaara
  5. Ungdomscentralen Marttinen, Virrat
  6. Ungdomscentralen Oivanki, Kuusamo
  7. Natur-, idrotts- och ungdomsturismcentret Piispala, Kannonkoski
  8. Ungdomscentralen Syöte, Pudasjärvi
  9. Ungdomscentralen Villa Elba, Karleby

 

Finland ungdomscentraler

Ytterligare information

Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330172  

Ungdomscentraler:

Henni Axelin, directör
undervisnings- och kulturministeriet
tel. +358 2953 30205