Center i anslutning till ungdomsarbete

Kimppajumppaa nurmikollaUndervisnings- och kulturministeriet stöder verksamheten vid kompetenscentrens verksamhet. Ministeriet stöder även ungdomscentrens nätverk.

Kompetenscentrum på ungdomsområdet

Komptenscentren utgör en helhet som stöder åtgärder i anslutning till målen för det riksomfattande ungdomsarbetet och det ungdomspolitiska programmet. Kompetenscentrum utvecklar och främjar bas- och specialkompetensen på ungdomsområdet samt stödjer sakkunnig- eller andra tjänster på ungdomsområdet genom att producera, sammanställa, utnyttja eller sprida information om unga, ungdomsarbete eller ungdomspolitik.

Enligt den nya ungdomslagen kan det i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för verksamhet i riksomfattande kompetenscentrum på ungdomsområdet. Enligt bestämmelsen godkänner undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrum som berättigade till statsbidrag. Avsikten är att kompetenscentrumen ska inleda verksamheten från början av 2018.

Den 5 mars 2020 godkände undervisnings- och kulturministeriet kompetenscentrumen på ungdomsområdet med rätt till statsbidrag för 2020-2023, i enlighet med tyngdpunkterna i det riksomfattande programmet för ungdomsarbetet och ungdomspolitiken 2020-2023.

 

Kompetenscentren 2020-2023 är:

1. Ungdomsarbete i kommunen

Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna

Uppgifter

Sammanslutningens huvudman: Lahden kaupunki

 

2. Lägesbilden och genomslaget i fråga om organisationer på ungdomsområdet

Osaamiskeskus Kentauri

Uppgifter

Sammanslutningens huvudman: Suomen Partiolaiset ry

 

3. Delaktighet och påverkan

Osallisuuden osaamiskeskus

Uppgifter

Sammanslutningens huvudman: Nuorten Akatemia ry

 

4. Riktade ungdomsarbetet

Kohdennetun nuorisotyön osaamiskeskus

Uppgifter

Sammanslutningens huvudman: Valtakunnallinen Työpajayhdistys ry

 

5. Digitale ungdomsarbetet

Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

Uppgifter

Sammanslutningens huvudman: Helsingin kaupunki (Verke)

 

6. Ungdomsarbete i skolor och läroanstalter

Kompetenscenter Nuoska - ungdomsarbete i skolor och läroinrättningar

Uppgifter

Sammanslutningens huvudman: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy

 

Ungdomscentraler

Vid ungdomscentralerna ordnas läger- och naturskolor, läger- och kursaktiviteter för olika ungdomsgrupper och ungdomsorganisationer, socialt ungdomsarbete samt mångsidig internationell verksamhet. Ungdomscentralerna har även fungerat som ungdomsarbetets center för metodologisk utveckling, i synnerhet inom äventyrs- och upplevelsepedagogiken och NUOTTA-handledningen. Största delen av verksamheten pågår i flera dagar, då deltagarna övernattar i centralerna.

Ungdomscentralerna ägs av kommunerna, ungdomsorganisationerna, organisationerna som bedriver ungdomsarbete och andra sammanslutningar.  Ungdomscentralerna bildar ett nätverk specialiserat på ungdomsarbete. Undervisnings- och kulturministeriet stöder centralerna med understöd.

I 20 § i ungdomslagen föreskrivs om ungdomscentraler. Enligt lagen är ungdomscentralens huvudsakliga uppgift att tillhandahålla handledd verksamhet för unga året om. Ungdomsarbetet vid en ungdomscentral ska även främja de ungas internationalisering och en hållbar utveckling. Ministeriet för årligen målstyrningsdiskussioner med ungdomscentralerna. Verksamheten som understöds ska vara allmännyttig.

 

  1. Ungdomscentralen Anjala, Kouvola
  2. Ungdomscentralen Hyvärilä, Nurmes
  3. Ungdomscentralen Vasatokka, Enare
  4. Ungdomscentralen Metsäkartano, Rautavaara
  5. Ungdomscentralen Marttinen, Virrat
  6. Ungdomscentralen Oivanki, Kuusamo
  7. Natur-, idrotts- och ungdomsturismcentret Piispala, Kannonkoski
  8. Ungdomscentralen Syöte, Pudasjärvi
  9. Ungdomscentralen Villa Elba, Karleby

 

Finland ungdomscentraler

Ytterligare information

Emma Taipale, konsultativ tjänsteman 
undervisnings- och kulturministeriet, Nuoriso- ja liikuntapolitiikan osasto (NUOLI), Ansvarsområdet för ungdomsarbete och -politik 0295330196  

Ungdomscentraler:

Henni Axelin, directör
undervisnings- och kulturministeriet
tel. +358 2953 30205