Information om brexit

På dessa sidor har vi sammanställt information om Storbritanniens utträde ur EU och landets framtida relation med EU. Här finns information om bland annat utträdesavtalet, övergångsperioden och förhandlingarna om den framtida relationen samt information om hur Storbritanniens utträde ur EU påverkar medborgare och företag.

Ministeriernas brexitexperter och kontaktinformation

Det aktuella läget

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen träder i kraft den 1 februari 2020. I och med utträdesavtalet inleds en övergångsperiod som sträcker sig till utgången av 2020. Under övergångsperioden kommer EU:s nuvarande bestämmelser att tillämpas medan det förs förhandlingar om den framtida relationen. Under övergångsperioden har Storbritannien alla de rättigheter och skyldigheter som medlemsstater har. Det enda betydande undantaget är att Storbritannien inte längre deltar i EU:s beslutsfattande, och inte heller i EU-organens verksamhet.

Utträdesavtalet garanterar att Storbritanniens utträde ur EU sker organiserat. Genom utträdesavtalet säkerställs bl.a. att EU-medborgare bosatta i Storbritannien och brittiska medborgare bosatta i EU-länder har uppehållsrätt, rätt att arbeta och rätt till social trygghet i Storbritannien/EU-landet under hela sitt liv, om de har bosatt sig i landet i fråga innan övergångsperioden är till ända. För de personer som flyttar först efter den 31 december 2020 upphör den fria rörligheten, vilket innebär att EU-medborgares och brittiska medborgares inresa och rättigheter begränsas.

Genom utträdesavtalet avvecklas allt samarbete som baserar sig på Storbritanniens medlemskap i EU på ett organiserat sätt. Under övergångsperioden, dvs. under 2020, ska det för varje enskild sektor föras separata förhandlingar om den framtida relationen. Den framtida relationen kommer att vara mer distanserad än under EU-medlemskapet. Tidtabellen för förhandlingarna är snäv, eftersom lagen om godkännande av Storbritanniens utträdesavtal inte tillåter att övergångsperioden förlängs. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.