Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 11.3.2021 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 28.1.2021 13.00
Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle
OKM statsrådets allmänna sammanträde 21.1.2021 13.00