Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 30.4.2020 14.30
Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 16.4.2020 13.00
Valtioneuvoston asetus vapaasta sivistystyöstä annetun asetuksen 1 ja 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OKM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 9.4.2020 9.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 26.3.2020 13.00