Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.5.2022 päättyväksi toimikaudeksi
OKM statsrådets allmänna sammanträde 22.12.2020 13.00
Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 208/2020 vp; EV 190/2020 vp)
OKM föredragning för republikens president SARS-CoV-2-virus 17.12.2020 13.45