Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset
OKM statsrådets allmänna sammanträde 23.7.2020 13.00
Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2020
OKM statsrådets allmänna sammanträde 9.7.2020 13.00