Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Suomen edustajat Euroopan eteläisen observatorion (ESO) neuvostossa
OKM statsrådets allmänna sammanträde 19.12.2019 13.00
Valtakunnallinen nuorisotyön ja -politiikan ohjelma vuosille 2020–2023
OKM statsrådets allmänna sammanträde 19.12.2019 13.00