Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 84/2021 vp; EV 91/2021 vp)

OKM föredragning för republikens president SARS-CoV-2-virus 29.6.2021 13.30

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi opintotukilain muuttamisesta (HE 84/2021 vp; EV 91/2021 vp)

OKM statsrådets allmänna sammanträde SARS-CoV-2-virus 29.6.2021 13.00