Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta
OKM statsrådets allmänna sammanträde 9.5.2019 13.00
Tutkimuksen vaikuttavuuden tukisäätiön hallituksen seitsemän jäsenen nimittäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 28.3.2019 13.00