Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Jäsenten määrääminen tutkimus- ja innovaationeuvostoon
OKM statsrådets allmänna sammanträde 10.10.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
OKM statsrådets allmänna sammanträde 7.10.2019 11.00
Opetushallituksen johtokunnan asettaminen toimikaudeksi 3.10.2019-30.9.2023
OKM statsrådets allmänna sammanträde 3.10.2019 13.00
Arviointineuvoston kokoonpanon muuttaminen 31.5.2022 päättyväksi toimikaudeksi
OKM statsrådets allmänna sammanträde 26.9.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi
OKM statsrådets allmänna sammanträde 19.9.2019 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 12.9.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuslain 70 ja 76 §:n muuttamisesta
OKM statsrådets allmänna sammanträde 22.8.2019 10.00
Valtion liikuntaneuvoston asettaminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 22.8.2019 10.00
Arviointi- ja avustustoimikunnan asettaminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 15.8.2019 13.00