Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Museoviraston pääjohtajan viran täyttäminen määräajaksi
OKM statsrådets allmänna sammanträde 13.2.2020 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 30.1.2020 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön opetusneuvoksen viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 23.1.2020 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön johtajan viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 16.1.2020 13.00
Yksityisen kopioinnin tutkimuksen neuvottelukunnan asettaminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 9.1.2020 13.00