Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Valtioneuvoston koulutuspoliittinen selonteko
OKM statsrådets allmänna sammanträde 8.4.2021 13.00
Virkavapauden myöntäminen opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriasiainneuvokselle
OKM statsrådets allmänna sammanträde 25.3.2021 13.00
Kuvaohjelmalautakunnan asettaminen toimikaudeksi 1.4.2021 - 31.3.2024
OKM statsrådets allmänna sammanträde 18.3.2021 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 11.3.2021 13.00