Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Arviointi- ja avustustoimikunnan asettaminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 15.8.2019 13.00
Valtion nuorisoneuvoston asettaminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 15.8.2019 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 11.7.2019 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta
OKM statsrådets allmänna sammanträde 23.5.2019 13.00
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta
OKM statsrådets allmänna sammanträde 9.5.2019 13.00