Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2020
OKM statsrådets allmänna sammanträde 9.7.2020 13.00
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 52 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
OKM statsrådets allmänna sammanträde undantagstillstånd coronavirus 4.6.2020 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitusneuvoksen viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 4.6.2020 13.00