Ministeriets ärenden i statsrådet

I förteckningen hittar du ärenden som undervisnings- och kulturministeriet förelägger statsrådet. På sidan publiceras beslut, inklusive bilagor, efter statsrådets allmänna sammanträde och efter att ärendet förelagts republikens president. Tyvärr syns förteckningen tills vidare endast på finska.

Vähemmistökielisen sanomalehdistön tuki vuonna 2019
OKM statsrådets allmänna sammanträde 28.11.2019 13.00
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallitussihteerin viran täyttäminen
OKM statsrådets allmänna sammanträde 7.11.2019 13.00
Ammattikorkeakoulujen toimilupien muuttamista koskevat päätökset
OKM statsrådets allmänna sammanträde 31.10.2019 13.00