Reform av lagstiftningen kring småbarnspedagogik 

Här hittar du dokument i anslutning till beredningen av lagen om småbarnspedagogik samt grundläggande information om projektet.

Förslaget till regeringsproposition med förslag till ny lag om småbanrspedagogik var på en omfattande remissrunda i början av 2018. De utlåtanden som kom in tas i beaktande då man lägger sista handen vid regeringspropositionen innan den läggs fram vid statsrådets allmänna sammanträde och för riksdagen.