Den offentliga sektorns behörighetskrav

Åtgärder som gäller uppdateringen av behörighetskrav har slagits fast som en del av åtgärdsprogrammet för att minska kommunernas uppgifter och förpliktelser. Man utvecklar utbildningssystemet så att möjligheterna att uppnå behörighet blir mer flexibla. Sektorministerierna svarar för uppdateringen av behörighetsreglerna.

 

Åtgärder:

  • Under hösten 2015 har man kartlagt nuläget för behörighetskraven och kraven för yrkekompetens.
  • Minskning av kommunernas uppgifter och förpliktelser.