Avreglering vid undervisnings- och kulturministeriet

Avregleringen är ett av Sipiläs regerings spetsprojekt. Även undervisnings- och kulturministeriet arbetar med avreglering på sitt förvaltningsområde och gör den administrativa bördan lättare för medborgare och företag. Vid undervisnings- och kulturministeriet verkställs projektet genom att göra lagstiftningen smidigare.

Denna sidan är för tillfället under uppbyggnad. Hoppas kunna lansera en informativ sida inom kort! 

Artikelpresentatör

Ordnande av kulturevenemang. En kartläggning av behovet att avveckla regleringen och byråkratin (UKM:s arbetsgruppspromemorior och utredningar  2015:21) på finska

På andra webbplatser

Yhteystiedot – Yhteystietonosto

Eerikki Nurmi, Lagstiftningsråd 
OKM, Kansliapäällikkö esikuntineen 0295330234