Regeringen digitaliserar statsbidrag på över en miljard euro

Undervisnings- och kulturministeriet 27.10.2016 13.30 | Publicerad på svenska 27.10.2016 kl. 13.51
Pressmeddelande

Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten ett anslag på 750 000 euro för digitalisering av statsbidrag. Meningen är att utveckla en digital verksamhetsmodell och datasystem för att ansöka om bidrag, för beviljande och för uppföljning. Statsbidrag beviljas av olika ministerier och ämbetsverk i anslutning till dessa. Det största förvaltningsområdet är undervisnings- och kulturministeriets, där man fattar 30 000 olika statsbidragsbeslut om bidrag på 1,1 miljard euro varje år.

- Processerna som gäller statsbidrag moderniseras äntligen, från pappershögar till den digitala åldern. Digitaliseringen minskar arbetsmängden, skonar miljön, gör det lättare att ansöka och möjliggör för såväl den sökande som för den som beviljar att följa upp en ansökan, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Digitaliseringen av statsbidragen kör igång under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. Meningen är att myndigheten som beviljar bidraget via systemet kommer åt olika finansiärer och vilka anslag som kan sökas via dem, vilka bidrag som tidigare beviljats den sökande samt den sökandes situation i övriga beviljandeprocesser.

Meningen med reformen är att främja en god administration, minska överlappande understöd, garantera att besluten är rättvisa samt att förbättra kvaliteten på beslutsfattandet och att understöden riktas på ett ändamålsenligt sätt.

- Då man delar ut statliga medel måste man säkra att de används på ett samhälleligt verkningsfult sätt. Genom digitaliseringen samlar man information som nu finns utspridd i olika system och rapporter. På så sätt kan besluten på ett bättre sätt än tidigare basera sig på undersökningar, nyckeltal och annan information, säger minister Grahn-Laasonen.

med det anslag som regeringen föreslår täcker man kostnaderna för digitaliseringsprojektets förundersökning och inledningen av projektet under 2016-2017. Förundersökningen genomförs under ledning av undervisnings- och kulturministeriet. Ifall man på basis av förundersökningen går vidare till själva projektet är det meningen att pilotprojekten genomförs inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Finansieringsbehovet för projektet uppskattas till totalt 5 miljoner euro under 2017-2021.

Inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde beviljas årligen 1,1 miljoner euro i understöd beroende på prövning till utbildning, forskning, konst, idrott och ungdomsarbete genom totalt 30 000 beslut, varav 13 000 är positiva (2014). Statsbidrag beroende på prövning är en central del av förvaltningsområdets strategiska styrning. Inklusive behandlingsprocessens alla skeden upptas 160 årsverken inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde. Också inom många andra förvaltningsområden förekommer liknande verksamhet.

Digitaliseringsprojektet för statbidragsprocessen är en del av regeringens spetsprojekt ?O ffentliga tjänster digitaliseras?.

Ytterligarre information:
- specialmedarbetare Matias Marttinen (undervisnings- och kulturministerns presskontakter), tfn 044 269 3113
- konsultativ tjänsteman Tuula Lybeck, tfn 0295 3 30201

spetsprojekt