Reformen av den statliga finansieringen för utövande konst och museer på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet 2.2.2018 13.28
Nyhet

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat ut förslaget till en reform av den statliga finansieringen för utövande konst och museer på remiss.

Förslaget finns i webbtjänsten utlåtande.fi.  Utlåtanden om det ska lämnas in senast den 15 mars.

För att kunna lämna ett utlåtande måste användaren registrera sig och logga in på utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar> Bruksanvisningar.