FI SV

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen:
Studentexamen borde kunna avläggas också på engelska

Undervisnings- och kulturministeriet 22.12.2017 9.19 | Publicerad på svenska 22.12.2017 kl. 10.01
Pressmeddelande
Studentexamen borde kunna avläggas också på engelska

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har tillsatt utredningspersoner för att utreda möjligheterna för att avlägga studentexamen på engelska. Införandet av engelskan som ett möjligt språk för att avlägga studentexamen förverkligas i anslutning till gymnasiereformen som är på gång som bäst. Åtgärden stöder regeringens mål att öka internationaliteten inom utbildning och forskning.

Utredningspersonerna är Rektor Harri Rinta-aho från Södra Hagalunds gymnasium och docent Kati Mikkola från Helsingfors universitet. Utredningspersonernas uppgift är att utreda hur man kunde förverkliga en engelskspråkig studentexamen.   Utredningen skall överräckas till undervisnings- och kulturministeriet i slutet av februari.

- Finland internationaliseras och efterfrågan på engelsspråkig gymnasieutbildning ökar. Därför behövs möjligheten att avlägga studentexamen också på engelska. Att öka det engelskspråkiga utbildningsutbudet stöder ungas internationaliseringsmöjligheter och gör det lättare för internationella förmågor att söka sig till Finland. Reformen för också framåt regeringens mera omfattande mål att öka utbildningens internationalitet, säger minister Grahn-Laasonen.

Förutom det i regeringsprogrammet inskrivna målet att öka utbildningens internationalitet beslöt regeringen i vårens ramförhandlingar att upprätta statsrådets gemensamma åtgärdsprogram Talent Boost. Med hjälp av programmet kanaliseras internationella förmågor till att stöda företagens tillväxt och internationalisering samtidigt som man lockar internationella förmågor till Finland. Man utnyttjar också deras kompetens och nätverk i anslutning till investeringar.

Som en del av programmet Talent Boost förbättrar man utbudet av engelskspråkig undervisning i Finland. Ministern kommer i början av året att bjuda in representanter för stora städer för att diskutera behovet av engelskspråkig undervisning och möjligheten att utvidga utbudet inom olika utbildningsnivåer.

- Vi behöver fler internationella skolor och daghem. Vårt utbildningsrykte måste användas som lockbete för kunnigt folk. Utbildningsmöjligheterna för familjemedlemmar kan vara en avgörande faktor under rekryteringen, säger Grahn-Laasonen.
 

Mer information:
- projektchef Tiina Silander, tfn 0295 330 188
- specialmedarbetare Daniel Sazonov, tfn 0295 330 276

Allmänbildande utbildning Sanni Grahn-Laasonen Utbildning