FI SV

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken sänks – lagförslaget på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet 3.7.2017 16.00 | Publicerad på svenska 3.7.2017 kl. 16.29
Pressmeddelande
Klientavgifter inom småbarnspedagogiken sänks – lagförslaget på remiss

Undervisnings- och kulturministeriet har skickat ut ett utkast till regeringsproposition om ändring av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken på remiss. Klientavgifterna skall enligt förslaget sänkas med över 70 miljoner euro fr.o.m. den 1 januari 2018.

Syftet med förslaget är att avgifterna för familjer med små eller medelstora inkomster sänks. På så sätt kunde man sporra till sysselsättning, förbättra familjernas ekonomiska situation och möjliggöra att flera barn deltar i småbarnspedagogisk verksamhet. Avgifterna höjs inte för någon. De nya inkomstgränderna grundar sig på familjens storlek och gränsen för småinkomsttagare, som har höjts med 500 euro. I och med ändringen skulle uppskattningsvis 6 700 familjer, som tidigare betalade avgift, komma att omfattas av den kostnadsfria småbarnspedagogiken. Förslaget är i linje med regeringens beslut i samband med halvtidsgranskningen.

Också avgiften för det andra barnet skall enligt förslaget sänkas så att den så kallade syskonrabatten höjs från nuvarande 10 % till 50 %. För det tredje barnet ska syskonrabatten vara 80 % som för tillfället.

Exempel på föreslagna ändringar

  barn i småbarnspedagogik inkomster tot.2200 e/mån inkomster tot. 3500 e/mån inkomster tot. 5000 e/mån
    avgift nu den föreslagna
nya avgiften
avgift nu

den föreslagna
nya avgiften

avgift nu

den föreslagna
nya avgiften

Ensam-försörjare

1 barn 33 e/mån 0 e/mån 182 e/mån 155 e/mån 290 e/mån 290 e/mån
2 barn 27 e/mån 0 e/mån 283 e/mån 137 e/mån 551 e/mån 378 e/mån

2 vårdnads-havare

1 barn 27 e/mån 0 e/mån 149 e/mån 91 e/mån 290 e/mån 252 e/mån
2 barn 0 e/mån 0 e/mån 217 e/mån

80 e/mån

442 e/mån 321 e/mån

Remissrundan pågår fram till den 14 augusti 2017. Avsikten är att lagen träder i kraft den 1 januari 2018. Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken sänktes tidigare fr.o.m. den 1 mars 2017. I lagen om klientavgifter föreskrivs om maximiavgifter, kommunerna kan slå fast lägre avgifter. Kommunerna kompenseras enligt förslaget för förlorade avgiftsinkomster.

Begäran om utlåtande samt övrigt material hittar du i statsrådets projektregister

Ytterligare information:
- Tarja Kahiluoto, konsultativ tjänsteman, tfn 02953 30386