Statens konstverkskommission tillsatt för mandatperioden 2020–2022

Undervisnings- och kulturministeriet 8.1.2020 10.28
Pressmeddelande
Konstverk från Statens konstverkskommission i ministeriets 5. våning.
Konstverk från Statens konstverkskommission i ministeriets 5. våning. Foto: Liisa Heikkilä.

Undervisnings- och kulturministeriet har tillsatt statens konstverkskommission för mandatperioden 2020–2022. Till ordförande för kommissionen utnämndes specialsakkunnig Henri Terho från Centret för konstfrämjande. Kommissionen består av en ordförande och sju övriga medlemmar. Nationalgalleriet ansvarar för kommissionens sekreteraruppgifter.

Till övriga medlemmar utnämndes kundchefen, arkitekten Jari Auer från Senatfastigheter, papperskonservatorn Liisa Kantanen från Nationalgalleriet, fotokonstnären, videokonstnären och filmregissören Marja Helander, konstgrafikern Ari Pelkonen, designchefen Kirsti Saarikorpi, bildkonstnären Paavo Paunu samt skulptören Nora Tapper.

Statens konstverkskommissions huvudsakliga uppgift är att besluta om anskaffning av konstverk till statens konstverkskommissions samling och att genomföra anskaffningar av verk genom att ordna tävlingar samt genom att beställa och köpa verk. Kommissionen beslutar också om placering av förvärvade verk och sköter övriga uppgifter som undervisnings- och kulturministeriet ger. Skötseln av statens konstverkskommissions samling hör till Nationalgalleriets uppgifter.

Statens konstverkskommissions samling omfattar ca 14 000 verk. I statsbudgeten finns anslag på drygt en miljon euro per år för anskaffning av nya verk och skötsel av statens konstverkssamling.

Mer information: Petra Havu, kulturråd (UKM), tfn 02953 30185

Andra webbplatser

Kultur OKM001:00/2020