FI SV

Arbetsgrupp ska förnya lagen om kommunernas kulturverksamhet

Undervisnings- och kulturministeriet 27.10.2017 13.04 | Publicerad på svenska 27.10.2017 kl. 13.55
Pressmeddelande
Arbetsgrupp ska förnya lagen om kommunernas kulturverksamhet

Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho har tillsatt en arbetsgrupp som ska göra upp ett förslag till en ny lag om kommunernas kulturverksamhet. Utgångspunkten för lagändringen är likvärdig tillgång till kulturtjänster. Ett centralt mål är att främja verksamhetsförutsättningarna för kommunernas kulturverksamhet, att den grundläggande rätten till bildning förverkligas, demokratiutvecklingen samt kommunernas livskraftighet i en föränderlig verksamhetsmiljö.

Arbetsgruppen bör i sitt beredningsarbete ta i beaktande ändringarna i verksamhetsmiljön samt verkningarna på kommunernas kulturverksamhet, tillgången till kulturtjänster, tryggandet och främjandet av mångfald, att målen för kulturtjänsterna förverkligas, utvärderingen av verksamheten samt kompetensen i anslutning till att kulturtjänster ordnas. Därutöver ska arbetsgruppen i sitt arbete beakta kommunernas samarbetsmöjligheter inom kommunen, mellan kommunerna samt samarbete med tredje, den privata eller en annan offentlig sektor.

Arbetsgruppens sammansätting

Ordförande för arbetsgruppen är  direktör Hannu Sulin vid undervisnings- och kulturministeriet.

Medlemmar:

 • Ann-Sofie Isaksson, kulturdirektör, Pargas
 • Kimmo Kainulainen, kommundirektör, Savitaipale
 • Sanna Marin-Kainulainen, kulturtjänstchef, Idensalmi
 • Hannu Patamaa, rektor vid medborgarinstitutet i Karstula
 • Sampo Purontaus, kulturverksamhetschef, Karleby
 • Lauri Savisaari, beställningschef, Tammerfors
 • Risto Vuoria, kulturdirektör, Uleåborg
 • Johanna Selkee, specialsakkunnig, Kommunförbundet
 • Sari llmola, specialsakkunnig, Centret för konstfrämjande
 • Kirsi Kaunisharju, kulturråd, undervisnings- och kulturministeriet
 • Tuula Lybeck, konsultativ tjänsteman, undervisnings- och kulturministeriet

Arbetsgruppens ständiga sakkunniga är Minna Ruusuvirta vid Kulturpolitiska forskningscentret Cupore.


Arbetsgruppens verksamhetsperiod tar slut den 30 september 2018.

Mer information:

- minister Terhos specialmedarbetare Toni Kokko, tfn 02953 30113

- direktör Hannu Sulin, tfn 02953 30299

- medlem i arbetsgruppen och sakkunnigsekreterare, kulturråd,  Kirsi Kaunisharju, tfn 02953 30144

 

På andra webbplatser

 

Statsrådets projektfönster (på finska)