Arbetsgrupp ska utarbeta förslag till främjande av kulturell mångfald

Undervisnings- och kulturministeriet 9.1.2020 12.35
Pressmeddelande
Erimaalaisia ihmisiä seisomassa sateenvarjojen alla.

Forsknings- och kulturminister Hanna Kosonen har tillsatt en arbetsgrupp för att bereda förslag till riktlinjer för stärkandet av delaktigheten i kulturlivet i fråga om personer med utländsk bakgrund och främjandet av kulturell mångfald genom konst och kultur.

Arbetsgruppen har för avsikt att koncentrera sig på den utmaning som kulturell mångfald innebär i kulturpolitiken med tanke på invandringen och dess tillväxt samt den mångkulturella mångfalden i anslutning till detta. Arbetsgruppen behandlar också möjligheterna för personer med utländsk bakgrund att bedriva yrkesmässig verksamhet inom kultursektorn och att delta i utvecklingsarbete och beslutsfattande som gäller den.

Arbetsgruppen ska särskilt beakta målet att med hjälp av konst och kultur stärka den samhälleliga delaktigheten och deltagandet i fråga om personer med utländsk bakgrund samt målet att främja dialogen mellan kulturer genom konst och kultur.

”Kulturen är ett mycket bra sätt att integrera sig i Finland och stärka människans delaktighet och upplevelse av meningsfullhet. Detta kan ske till exempel som serviceanvändare, serviceutvecklare eller genom kreativt arbete”, säger minister Hanna Kosonen.

Ett av de centrala målen i regeringsprogrammet är att göra Finland till ett tolerant och jämlikt land som stöder alla. På kulturområdet är målet att stärka den kulturella dialogen, de gemensamma aktiviteterna och delaktigheten samt jämlikheten. Arbetsgruppens arbete anknyter också till verkställandet av undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025.

År 2019 fanns det över 400 000 personer med utländsk bakgrund i Finland, vilket är cirka 7,3% av hela befolkningen. Jämfört med läget vid millennieskiftet har det totala antalet personer med utländsk bakgrund tredubblats i Finland och enligt befolkningsprognoserna kommer antalet personer med utländsk bakgrund att öka också i framtiden.

Arbetsgruppens mandatperiod löper ut 31.12.2020. Ordförande för arbetsgruppen är specialforskare Pasi Saukkonen.

Arbetsgruppens medlemmar och övrig projektinformation (HANKE) 

Mer information:

  • specialforskare Pasi Saukkonen, tfn 09 310 36405
  • kulturrådet Maija Lummepuro, tfn 02953 30198
  • kulturrådet Sini Keinonen, tfn 02953 30145