Arbetsgrupp: Till fortsatt utbildning på basis av yrkesexamensbetyg

Undervisnings- och kulturministeriet 3.5.2017 12.21 | Publicerad på svenska 3.5.2017 kl. 12.25
Pressmeddelande

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet föreslår att personer som avlagt yrkesexamen ska kunna antas till fortsatta studier på basis av betyg. Bedömningsskalan borde ändras till en femstegsskala. Förutom betygsurvalet behövs ett system med inträdesprov. Förslaget överräcktes de 3 maj till undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Arbetsgruppen föreslår att personer som avlagt yrkesexamen bör antas till fortsatta studier vid högskolor på basis av betyg. Betygsurvalen borde utvecklas särskilt då man väljer in studerande som avlagt en yrkesexamen inom teknikbranschen till ingenjörsutbildning eller en person som avlagt en yrkesexamen inom social- och hälsovården till yrkeshögskolestudier inom social- och hälsovård.

Arbetsgruppen föreslår att man förutom betygsurvalet borde skapa ett  sätt där de ansökande kan påvisa sitt kunnande och sin begåvning. Högskolorna borde utveckla gemensamma urvalsprov för flera branscher där man mäter kunnande, beredskap och begåvning för högskolestudier.  I urvalsproven bör man uppmärksamma kunnande från såväl yrkes- som gymnasiestudier.

Därutöver föreslår arbetsgruppen att undervisnings- och kulturministeriet ändrar bedömningsskalan för grundläggande yrkesstudier till en skala i fem steg (1-5) för att bättre kunna utnyttja betygen. Det här förutsätter att Utbildningsstyrelsen stöder högskolorna i fråga om att jämföra grundläggande yrkesexamina som avlagts under andra år samt i fråga om att tolka betyg och bilagor.

- Den behörighet till fortsatta studier som yrkesutbildningen ger är ett viktigt element i vårt utbildningssystem, även yrkeskompetens bör uppskattas i urvalen. Studievägarna från yrkesutbildning till högskola bör vara klara och verkliga. Högskolorna förnyar sina urvalsmetoder med målet att minska antalet onödiga mellanår och för att tidigarelägga inledandet av högskolestudierna. Informationen som de två arbetsgrupperna har samlat och de förslag de kommer med ger goda förutsättningar för utveckling, säger undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen.

Därutöver föreslår arbetsgruppen att andra stadiets läroanstalter och högskolorna ökar sitt samarbete för att skapa flexibla studievägar. Högskolorna borde skapa modeller som är mer enhetliga än för tillfället, och som kan utnyttjas på ett riksomfattande plan så att man på basis av avlagda högskolestudier kan få komma in vid olika högskolor.

Arbetsgruppens rapport skickas omedelbart ut på remiss. Undervisnings- och kulturministeriet gör tillsammans med högskolorna upp  ett åtgärdsprogram för att utveckla högskolornas studerandeurval.

Utvecklandet av studerandeurvalen är en del av regeringens spetsprojekt En snabbare övergång till arbetslivet. Högskolorna förnyar sina urvalsmetoder med målet att minska antalet onödiga mellanår och tidigarelägga inledandet av högskolestudierna. Målet är också att frångå ett långvarigt förberedande för inträdesprov. Då minskar behovet av att delta i en preparationskurs betydligt.

Ytterligare information:

  • specialmedarbetare Heikki Kuutti Uusitalo, tfn 0295 3 30164
  • arbetsgruppens ordförande: undervisningsråd, gruppens chef Birgitta Vuorinen, tfn 0295 3 30335
  • arbetsgruppens viceordförande undervisningsråd Seija Rasku, tfn 0295330270

Publikationen (på finska): Valmiina valintoihin II Undervisnings- och kulturministeriets publikationer 2017:25 http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-477-1                             

Högskoleutbildning och forskning Sanni Grahn-Laasonen Spetsprojekt Utbildning Yrkesutbildning