Stöd till främjande av dialog mellan religiösa grupper

Undervisnings- och kulturministeriet 20.6.2018 8.38 | Publicerad på svenska 20.6.2018 kl. 9.15
Pressmeddelande

Undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen har beviljat 80 000 euro till främjande av dialog mellan religioner. Med hjälp av understödet främjar man goda relationer mellan olika religiösa grupper genom att stöda dialog mellan religioner.

Allmänt understöd beviljades till Religionernas samarbete i Finland - RESA-forumet rf (60 000 euro) och Kultur- och religionsforumet FOKUS rf (20 000 euro). Understöd beviljades till samfund vars verksamhet är nationellt betydelsefull och omfattande. Åtta ansökningar lämnades in inom utsatt tid.

Främjandet av dialog mellan religioner är en del av undervisnings- och kulturministeriets handlingsprogram Betydelsefull i Finland. Programmet har som mål att förebygga hatretorik och rasism samt att främja samhällelig delaktighet.

Mer information: regeringssekretatere Elina Anttila, UKM, tfn 02953 30184

Kyrkliga ärenden Sanni Grahn-Laasonen