Tarasti blir utredare för elitidrottslagen

Undervisnings- och kulturministeriet 13.12.2019 8.43
Pressmeddelande
Tävlingsidrottare åker längdskidåkning.

Enligt regeringsprogrammet ska det under regeringsperioden göras en utredning om behovet av en elitidrottslag. Undervisnings- och kulturministeriet har utnämnt minister Lauri Tarasti till utredare som före mitten av nästa år ska utföra det utredningsarbete som avses i regeringsprogrammet. I utredningsarbetet går man igenom fördelarna och nackdelarna med en eventuell elitidrottslag och samråder på bred front med olika aktörer.

I statsrådets idrottspolitiska redogörelse från 2018 konstaterades att det för närvarande inte finns något behov av att ändra idrottslagen, men att behovet av en separat elitidrottslag vid behov ska utvärderas i fortsättningen. Tarastis utredningsarbete anknyter således också till verkställandet av den idrottspolitiska redogörelsen.

I några länder är det praxis med en separat lagstiftning för elitidrott och ett därtill anslutet statligt elitidrottsorgan. Ett europeiskt exempel är Danmark, som har ett statligt elitidrottsorgan, Team Danmark.

Minister Hanna Kosonen är nöjd över att den erfarna utredaren Lauri Tarasti kunde utses till utredare av behovet av en elitidrottslag. - Minister Lauri Tarasti känner genomgående till såväl den finländska som den internationella idrottskulturen och har också toppkunnande kring lagstiftningsprocesser och förvaltningsförfaranden, vilket gör honom till en utmärkt utredare för detta viktiga projekt, konstaterar minister Hanna Kosonen

Mer information: överdirektör Esko Ranto, tfn 02953 30115