FI SV EN

Det nationella minnesmärket över vinterkriget avtäcks 30.11.

Undervisnings- och kulturministeriet 9.10.2017 10.36
Pressmeddelande
Det nationella minnesmärket över vinterkriget avtäcks 30.11.

Det nationella minnesmärket över vinterkriget avtäcks på Kaserntorget i Helsingfors den 30 november, dagen för vinterkrigets utbrott. Monumentet har formgetts av skulptören Pekka Kauhanen. Initiativtagare till minnesmärket är föreningen Talvisotayhdistys. Beskyddare för projektet är president Martti Ahtisaari. Monumentet ingår i firandet av 100-årsjubileet för Finlands självständighet och vårt lands födelsedagsvecka.

Vinterkriget är en av de centrala vändpunkterna i vårt lands historia. Det har en avgörande betydelse för bevarandet av vår självständighet och utgör en grund för enandet av nationen. Avtäckelsen av minnesmärket under jubileumsåret för Finlands självständighet ska påminna oss om och ge oss anledning att hedra våra krigsveteraner och alla andra som deltog i krigsinsatserna och lidit av sviterna av dem.

Arrangör för invigningen av minnesmärket är kommittén för minnesmärket över vinterkriget, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet. I kommittén ingår dessutom företrädare för statsrådets kansli, Huvudstaben, Helsingfors stad, Talvisotayhdistys ry och veteranorganisationerna.

Hur projektet framskridit

En tävling för ett minnesmärke över vinterkriget utlystes i februari 2013. I tävlingens första skede inlämnades 238 förslag inom utsatt tid. Tävlingens första omgång var en idétävling, där prisnämnden valde ut sex förslag till den andra omgången. Där deltog arkitekt Abel Groenewolt, skulptörerna Pekka Kauhanen, Olli Mantere och Anssi Pulkkinen samt arkitekt Kai van der Puij och designern Timo Ripatti, som deltog med ett gemensamt tävlingsbidrag.

Namnen på dem som gick vidare till den andra omgången i tävlingen offentliggjordes i juni 2013. Pekka Kauhanens tävlingsbidrag utsågs till vinnande bidrag samma höst. Grundstenen murades på Kaserntorget den 13 mars 2015, då det förflutit 75 år sedan vinterkriget tog slut.

Minnesmärket finansieras av staten, Helsingfors stad och föreningen Talvisotayhdistys ry. Var och en står för en tredjedel av budgeten, som uppgår till ca 1,4 miljoner euro.

Evenemanget är öppet för allmänheten. Publiken ombeds vara på plats i god tid, senast kl. 16.45, och bereda sig att genomgå en säkerhetskontroll.

Mer information ger ordföranden för minnesmärkeskommittén, överdirektör Riitta Kaivosoja, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30129

Mer information om evenemanget:
- minnesmärkeskommitténs sekreterare, Ilkka Kouri, tfn 040 5048 900, ilkka.kouri@kolumbus.fi
- kulturrådet Päivi Salonen, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 3 30281 paivi.salonen@minedu.fi
- specialsakkunnig Nina Brander, tfn 02951 60347, nina.brander@vnk.fi 

Mer information om programmet för firandet av självständighetsjubileet

Programmet för firandet av självständighetsdagen på riksnivå finns samlad på webbplatsen för Finland100-jubileumsåret på adressen  http://suomifinland100.fi/grattis-pa-hundraarsdagen-finland/?lang=sv