FI SV EN

Nationellt minnesmärke över vinterkriget avtäcktes

FörsvarsministerietStatsrådets kommunikationsavdelningUndervisnings- och kulturministeriet 30.11.2017 17.36
Pressmeddelande
Nationellt minnesmärke över vinterkriget avtäcktes
Minnesmärket har planerats av bildhuggaren Pekka Kauhanen. Foto: Statsrådet

Det nationella minnesmärket över vinterkriget avtäcktes idag den 30 november 2017 på Kaserntorget i Helsingfors. Med minnesmärket vill man hedra veteranernas insatser i kriget samt alla som deltagit genom sitt värdefulla arbete. Den sista dagen i november valdes som tidpunkt för ceremonin eftersom det är dagen då vinterkriget utbröt 1939. Minnesmärket är också en del av festligheterna kring Finlands 100-årsjubileum.

Minnesmärket har planerats av bildhuggaren Pekka Kauhanen. Vinterkrigsföreningen rf är initiativtagare till projektet.

Minnesmärket avtäcktes av president Martti Ahtisaari, som är projektets beskyddare. Han påminde i sitt tal om hur finländarna under det självständiga Finlands tre första årtionden gick igenom flera allvarliga kriser som följd av mera omfattande internationella kriser.

- Vinterkriget är en av dessa kriser, unik till sin natur. Finländarna förenades av en stark medvetenhet om att man stred för värden, frihet, demokrati och rättsstatens existens.

- Försvaret var hela folkets gemensamma sak. Därför är det på sin plats att också minnesmärket, som avtäcks idag, är en gemensam sak, något man fått till stånd med gemensamma krafter, sade Ahtisaari.

- Bildhuggaren Pekka Kauhanens arbete är ett monument värdigt att representera minnet av vinterkriget och som påminner oss om de offer och det hjältemod som hör ihop med vinterkriget. Jag är övertygad om att verket även kommer att utgöra en värdefull del av Helsingfors stads konstverkshelhet. Vi har all orsak att tacka Vinterkrigsföreningen. Vi tackar också den offentliga makten, staten och Helsingfors stad för förverkligandet av projektet.

- Flerfaldigt perforerad, ändå står minnesmärket kvar som en hederbetygelse till det höga pris vi betalade för att bevara vår självständighet - de över 25 000 finländare som miste livet för sitt fosterland i vinterkriget. Verket återspeglar den enskilda människan som ett redskap för någonting mycket större – en hel nations framtid som krävde dyra uppoffringar, sade republikens president Sauli Niinistö vid avtäckningsceremonin.

Ordförande för Vinterkrigsföreningen, överste, ia. Ossi Kettunen tackade alla som deltagit i projektet och betonade att beredningsprocessen för minnesmärket hade många moment och krävde yrkeskunnighet på hög nivå. Kettunen konstaterade att man med hjälp av de fotografier som finns inne i klotet har försökt komplettera minnesmärkets symbolik genom att de bildar en berättelse om finländska män och kvinnor i kriget, som en hedersbetygelse till de uppoffringar och det arbete som krigets generation gjort för att bevara fosterlandets självständighet.

Tillställningen ordnades av Kommittén för vinterkrigsminnesmärket, som tillsatts av undervisnings- och kulturministeriet.

Minnesmärket blir en del av Helsingfors konstmuseum HAM:s samling

Det nationella minnesmärket över vinterkriget blir en del av Helsingfors konstmuseum HAM:s samling av offentliga skulpturer. Samlingen består av 270 skulpturer på olika håll i staden.

I december öppnar HAM en utställning (6.12.2017–4.3.2018) som ger en bredare syn på Peka Kauhanens produktion. En ursprunglig gipsmodell av Det nationella minnesmärket över vinterkriget finns också utställd. Utställningens vernissage går av stapeln den 5 december fr.o.m. kl. 17, kvällen före Finlands självständighetsdag. Det är fritt inträde till utställningen hela dagen kl. 11-20.

Mer information:

- ordförande för minnesmärkeskommittén, överdirektör Riitta Kaivosoja, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 02953 30129

#talvisota #suomi100 #vinterkriget #finland100

Bilder från ceremonin kommer att läggas upp på statsrådets Flickr-konto

Minnesmärket på Helsingfors konstmuseum HAM:s webbplats