Fyra finländska universitet med i europeiska högskolenätverk

Undervisnings- och kulturministeriet 26.6.2019 15.57 | Publicerad på svenska 27.6.2019 kl. 8.23
Pressmeddelande

EU:s utbildningskommissionär Tibor Navracsics publicerade den 26 juni ansökningsresultaten för de första pilotnätverken för europeiska högskolor. 17 europeiska universitetsnätverk togs med. Från Finland valdes Aalto-universitetet, Tammerfors universitet, Östra Finlands universitet och Jyväskylä universitet. Bakgrunden är ett initiativ av statsöverhuvuden i december 2017.

Totalt 54 ansökningar hade kommit in då tiden för att ansöka till pilotnätverket gick ut i februari. Över 300 högskolor deltog i nätverksansökningarna. 17 europeiska högskolenätverk beviljades totalt 85 miljoner euro från Erasmus+ -programmet för treåriga nätverksprojekt.

De europeiska högskolenätverken erbjuder flexibla studiemöjligheter

De europeiska högskolenätverken är en del av  en initiativhelhet vars mål är att bilda ett europeiskt utbildningsområde som skulle vara färdigt senast 2025. Syftet med utbildningsområdet är att underlätta mobiliteten och skapa nya samarbets- och utbildningsmöjligheter i Europa.

Genom initiativet Europeiska högskolor förbättrar man den högre utbildningens kvalitet, attraktionskraft och internationella konkurrenskraft i Europa. Initiativet intensifierar de europeiska högskolornas samarbete. Nätverken har som mål ett strategiskt kompanjonskap på högskolenivå, som för de studerande syns i form av bl.a. mer flexibla utbildningsmöjligheter av högre kvalitet i nätverkets högskolor.

*****

Europeiska högskolor finansieras via Erasmus+ -programmet genom två ansökningsrundor för pilotprojekten under 2019 och 2020. På basis av erfarenheterna av pilotprojekten bereder man ett förslag om att stöda de europeiska högskolorna under Erasmus-programmets nya period 2021-2027.


Upplysningar:

  • direktör Birgitta Vuorinen, tfn 02953 30335
  • undervisningsråd Jonna Korhonen, tfn 02953 30008
Forskning Högskoleutbildning och forskning